Om at være pigespejder

Som pigespejder i Valby bliver din datter en del af Danmarks eneste spejderkorps kun for piger og kvinder. 

Pigespejderlivet i Valby byder på faste mandagsmøder med program, hvor vi tager forskellige mærker med forskelige temaer. Det kan være fokus på kreativitet, på pigeliv, på samfundet omkring os eller på noget helt andet. Året igennem tager vi på ture sammen, det kan blandt andet være til vores hytte midt i skøn natur i Hvalsø. Og så tager vi hver sommer på sommerlejr sammen. 

Piger mellem 6 og 10 år hører til hos smutterne, der mødes 18.30-20.00. 

Piger over 10 år hører til hos spejderne, der mødes 18.30-20.15.

Fra pigerne er omkring 13 år, begynder de at deltage i den fælles korpslige lederuddannelse, der klæder dem på til at tage ansvar - både i spejdergruppen og alle andre steder. 

 

Facebook

Er du nysgerrig på, hvad vi går og laver? Vi poster rigtig meget på Facebook, så besøg os på vores Facebook-side og se billeder fra vores mange fælles oplevelser. 

Et tilbud til piger

De grønne pigespejdere (tidligere kendt som KFUK-spejderne) er som
navnet siger et korps kun for piger. Det betyder, at vi udover de almene
spejderaktiviteter beskæftiger os med pigeemner, dvs. aktiviteter specielt
for piger samt emner og ting, der optager dem i hverdagen.
Vi har været i Timotheuskirken siden 1939. Vi mødes en gang om ugen, og derudover arrangerer vi enkeltdags-arrangementer og tager på weekends og sommerlejre.

Et alsidigt program

Vores aktiviteter gennem et år breder sig over mange emner, og emnerne
vi kan tage op er utallige. Vi arbejder indenfor rammerne af de
traditionelle spejderaktiviteter – kort og kompas, rafter og tov, natur og
miljøaktiviteter samt friluftsliv. Derudover arbejder vi også med dramatik,
teater, vi laver kreative ting, synger og leger, og beskæftiger os med aktiviteter, der har med spejdere verden over at gøre.

Et kristen grundlag

De grønne pigespejdere bygger på et kristent grundlag. Det betyder ikke, at pigerne skal komme fra et kristent hjem for at blive medlem. Men det betyder, at de vil komme til at stifte bekendtskab med kristendommen og den danske folkekirke. Og ikke mindst de værdier, den bygger på: Tro, etik, kulturarv, historie, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og kærlighed. Og det er vel ikke det dårligste, ens børn kan lære.